Welke generatie boomambtenaar is uw favoriet? - Blog

Blogs

Almere is een jonge stad, toch zijn er al vele generaties boomambtenaren geweest die zich met groen in de stad en in de toekomstige stad hebben bezig gehouden. Nog voordat er een paal in de grond was geslagen, werden er al grote stukken bos aangelegd die als toekomstig park dienst zouden doen. Hierbij werden snel groeiende bomen gebruikt, zoals populieren, om snel een windluwe...

  De gemeente heeft eiken in de Ingrid Bergmanstraat  omgehakt omdat ze te weinig ruimte voor de wortels zouden hebben. Op de plek waar de eik stond uit de foto was dat volgens de gemeente slechts 25 cm diep. het wortelstel  van de eik was echter veel groter: goed ontwikkeld en zeker 1,5 m diep. Kortom de aanname van de gemeente dat de boom te weinig wortelruimte had was fout. De...

Waarom hakt de gemeente gezonde eiken om? De eiken in de Ingrid Bergmanstraat in Almere  waren overduidelijk gezond en ze hadden nog tientallen, wellicht honderden jaren op die plek kunnen blijven staan. Waarom heeft de gemeente Almere ze dan toch omgehakt? Zelfs als ze volgens de eigen rekenregels voldoende ruimte hadden, of eenvoudig hadden kunnen krijgen? Hebben ambtenaren en...

Over de hele wereld weet men het verschil tussen "Bus" en "Metro". De hele wereld? Nee, er is een dorpje ver onder de zeespiegel waar men koppig volhoudt dat een metro over een busbaan kan rijden, zonder rails, zonder  electriciteit. Een dorpje dat zich "stad" noemt. Een dorpje dat zich metropool waant. Het dorpje dat Almere heet. Om de rest van de...

boompje recht, boompje krom, ja daar malen wij niet om boompje hak, boompje hak, dat doen wij op ons gemak boompje hier, boompje daar, ja daar zijn wij snel mee klaar boompje groot, boompje dood, gooi hem lekker in de sloot boompje groen, boompje kaal, om gaan ze toch allemaal boompje hak, boompje, krak, daar gaat onze nagellak klachten hier, klachten daar, die gaan in de...

Op 17 oktober heb ik wethouder Froukje de Jong uitgenodigd voor een luitconcert bij mij thuis. Op het programma onder andere het Wilhelmus, maar dan in de zetting voor luit van   Emmanuel Adriaenssen. Op de achtergrond - toen nog wel - eiken. We wachten nog steeds op antwoord.

— 75 artikelen per pagina
Toont 6 resultaten.

Blog

Welke generatie boomambtenaar is uw favoriet?

Er is veel onwetendheid bij de huidige generatie boomambtenaren over hun voorgangers

Almere is een jonge stad, toch zijn er al vele generaties boomambtenaren geweest die zich met groen in de stad en in de toekomstige stad hebben bezig gehouden. Nog voordat er een paal in de grond was geslagen, werden er al grote stukken bos aangelegd die als toekomstig park dienst zouden doen. Hierbij werden snel groeiende bomen gebruikt, zoals populieren, om snel een windluwe omgeving te maken. Wist die generatie van ambtenaren dan niet dat die bomen maar korte tijd overleven, natuurlijk wel. Er worden in de lage landen al vele duizenden jaren bomen geplant. Elke generatie boomambtenaren neemt die kennis in zich op en voegt daar een klein beetje meer ervaring aan toe. 

Zo'n 25 jaar geleden was er een generatie ambtenaren die de Filmwijk BouwRAI en het groenplan voor de BouwRAI heeft gemaakt. Een groenplan dat het 25 jaar heeft uitgehouden. Een groenplan dat er mede voor had kunnen zorgen dat de BouwRAI op termijn tot  het eerste beschermd stadsgezicht van Almere had kunnen ontwikkelen. Het heeft niet zo mogen zijn. De huidige generatie boomambtenaren denkt dat er tussen de stichting van Almere en nu niets bijzonders is gedaan door vorige generaties boomambtenaren, getuige een artikel in de Almere Deze Week van 11 april 2018 . 

We zitten, volgens dit artikel nu met een generatie bomen in Almere die 40 jaar oud is en dus "aan het eind van hun levensduur is". Dit is echter exact hetzelfde wat boomambtenaren 25 jaar geleden ook vertelden. 25 jaar geleden werd er door de gemeente Almere namelijk ook wel eens te driest gehakt. De boomambtenaren  van de generatie van 25 jaar geleden hebben voor de Filmwijk BouwRAI expliciet gekozen voor bomen die lang, voor Almeerse begrippen oneindig lang, mee zouden kunnen gaan. In de Ingrid Bergmanstraat werden bijvoorbeeld eiken geplant. Sprietjes die in 25 jaar zouden uitgroeien tot grote bomen omdat ze op vruchtbare bodem stonden. En, inderdaad, dat is gebeurd. 

Totdat de huidige generatie boomambtenaren aantrad. Die hebben geen weet van de beslissingen van hun voorgangers. Die hebben nieuwe inzichten waaruit blijkt dat de eiken in de Ingrid Bergmanstraat te weinig wortelruimte hebben om te groeien. Bomen houden niet van spuitzand volgens het artikel, ze kunnen daardoor niet de onderliggende kleilaag bereiken en groot en oud worden. Waarom heeft niemand dat aan de eiken in de Ingrid Bergmanstraat verteld? Die groeiden rustig door met wortelstelsels die door alle lagen heen in de oorspronkelijke kleilaag wortelden. Het bewijs werd geleverd toen de eiken werden omgehakt. De foto's laten zien dat de boomambtenaren van 25 jaar geleden gelijk hadden. 

De eiken hadden er over 100 jaar nog kunnen staan. Het is jammer, dat de huidige generatie boomambtenaren zich teveel laat leiden door emoties en geen lering trekt uit de feiten. Voorwaar, er is veel onwetendheid bij de huidige generatie boomabmtenaren.