Er waren eens eiken in Filmwijk Eik dossier - Eik

Eik in Filmwijk

Er waren eens eiken in Filmwijk

Er waren eens eiken in Filmwijk


De gemeente Almere heeft een aantal eiken in de Ingrid Bergmanstraat omgehakt. Een beslissing die is gebaseerd  op een rapportje waarin fouten stonden, en nog steeds staan, ook al zijn de bomen weg. Op deze pagina's staat een link naar het rapportje en mijn reactie daarop.

De fouten staan in de berekening van de "hoeveelheid doorwortelbare ruimte" die de eiken ter beschikking hadden. Deze wordt afgeleid uit de hoogte van het bovenset kleilaagje. De dikte van dit kleilaagje is op 12 plaatsen gemeten. De uit deze metingen afgeleide dikte is fout: de onnauwkeurigheid is veel groter dan in het rapportje wordt gesuggereerd. Bovendien:

  1. Er zijn minimaal 7 vlakken waarvan de gemiddelde  diepte moet worden bepaald
  2. Er zijn 12 metingen verricht
  3. Er zijn dus minimaal 2 vlakken met ten hoogste 1 meting
  4. Met 1 meting kun je geen gemiddelde bepalen Met 1 meting kun je niets zeggen over de gemiddelde diepte (anders dan dat die groter is dan 0)

Er waren eens eiken in Filmwijk

Documenten en Media

Klikpaden

Documenten
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}