Er is veel onwetendheid bij de huidige generatie boomambtenaren over hun voorgangers - Welke generatie boomambtenaar is uw favoriet?

Blogs

Welke generatie boomambtenaar is uw favoriet?

Er is veel onwetendheid bij de huidige generatie boomambtenaren over hun voorgangers

Almere is een jonge stad, toch zijn er al vele generaties boomambtenaren geweest die zich met groen in de stad en in de toekomstige stad hebben bezig gehouden. Nog voordat er een paal in de grond was geslagen, werden er al grote stukken bos aangelegd die als toekomstig park dienst zouden doen. Hierbij werden snel groeiende bomen gebruikt, zoals populieren, om snel een windluwe omgeving te maken. Wist die generatie van ambtenaren dan niet dat die bomen maar korte tijd overleven, natuurlijk wel. Er worden in de lage landen al vele duizenden jaren bomen geplant. Elke generatie boomambtenaren neemt die kennis in zich op en voegt daar een klein beetje meer ervaring aan toe. 

Zo'n 25 jaar geleden was er een generatie ambtenaren die de Filmwijk BouwRAI en het groenplan voor de BouwRAI heeft gemaakt. Een groenplan dat het 25 jaar heeft uitgehouden. Een groenplan dat er mede voor had kunnen zorgen dat de BouwRAI op termijn tot  het eerste beschermd stadsgezicht van Almere had kunnen ontwikkelen. Het heeft niet zo mogen zijn. De huidige generatie boomambtenaren denkt dat er tussen de stichting van Almere en nu niets bijzonders is gedaan door vorige generaties boomambtenaren, getuige een artikel in de Almere Deze Week van 11 april 2018 . 

We zitten, volgens dit artikel nu met een generatie bomen in Almere die 40 jaar oud is en dus "aan het eind van hun levensduur is". Dit is echter exact hetzelfde wat boomambtenaren 25 jaar geleden ook vertelden. 25 jaar geleden werd er door de gemeente Almere namelijk ook wel eens te driest gehakt. De boomambtenaren  van de generatie van 25 jaar geleden hebben voor de Filmwijk BouwRAI expliciet gekozen voor bomen die lang, voor Almeerse begrippen oneindig lang, mee zouden kunnen gaan. In de Ingrid Bergmanstraat werden bijvoorbeeld eiken geplant. Sprietjes die in 25 jaar zouden uitgroeien tot grote bomen omdat ze op vruchtbare bodem stonden. En, inderdaad, dat is gebeurd. 

Totdat de huidige generatie boomambtenaren aantrad. Die hebben geen weet van de beslissingen van hun voorgangers. Die hebben nieuwe inzichten waaruit blijkt dat de eiken in de Ingrid Bergmanstraat te weinig wortelruimte hebben om te groeien. Bomen houden niet van spuitzand volgens het artikel, ze kunnen daardoor niet de onderliggende kleilaag bereiken en groot en oud worden. Waarom heeft niemand dat aan de eiken in de Ingrid Bergmanstraat verteld? Die groeiden rustig door met wortelstelsels die door alle lagen heen in de oorspronkelijke kleilaag wortelden. Het bewijs werd geleverd toen de eiken werden omgehakt. De foto's laten zien dat de boomambtenaren van 25 jaar geleden gelijk hadden. 

De eiken hadden er over 100 jaar nog kunnen staan. Het is jammer, dat de huidige generatie boomambtenaren zich teveel laat leiden door emoties en geen lering trekt uit de feiten. Voorwaar, er is veel onwetendheid bij de huidige generatie boomabmtenaren.


 

More Blog Entries

Hoe prop je een 1,5 m diep wortelstelsel van een eik in 25 cm?

  De gemeente heeft eiken in de Ingrid Bergmanstraat  omgehakt omdat ze te weinig ruimte...

Vokem in Merksem

Wie zegt dat zingen in een koor niet gevaarlijk kan zijn? Om de koorleden zicht te geven op de...

Eiken in de Filmwijk BouwRAI voor ze werden omgehakt

Twitter Feed