Eik dossier - Er waren eens eiken in Filmwijk

Eik in Filmwijk

Eik in Filmwijk


-

Er waren eens eiken in Filmwijk

Er waren eens eiken in Filmwijk


De gemeente Almere heeft een aantal eiken in de Ingrid Bergmanstraat omgehakt. Een beslissing die is gebaseerd  op een rapportje waarin fouten stonden, en nog steeds staan, ook al zijn de bomen weg. Op deze pagina's staat een link naar het rapportje en mijn reactie daarop.

De fouten staan in de berekening van de "hoeveelheid doorwortelbare ruimte" die de eiken ter beschikking hadden. Deze wordt afgeleid uit de hoogte van het bovenset kleilaagje. De dikte van dit kleilaagje is op 12 plaatsen gemeten. De uit deze metingen afgeleide dikte is fout: de onnauwkeurigheid is veel groter dan in het rapportje wordt gesuggereerd. Bovendien:
1. Er zijn minimaal 7 vlakken waarvan de gemiddelde  diepte moet worden bepaald
2. Er zijn 12 metingen verricht
3. Er zijn dus minimaal 2 vlakken met ten hoogste 1 meting
4. Met 1 meting kun je geen gemiddelde bepalen
5. Met 1 meting kun je niets zeggen over de gemiddelde diepte (anders dan dat die groter is dan 0)

 

Toen werden ze omgehakt

Documenten en Media

Klikpaden

Documenten
 • thumbnail
  Momenteel door

  {title}

 • Web links

  Eikensterfte in Nederland Onderzoek naar omvang en achtergronden; A. Oosterbaan C.A. van den Berg G.J. Maas L.G. Moraal; Alterra-rapport
  Kunnen we natuur in woonstraten beter d’r werk laten doen? Robert van Dongen, Universiteit van Eindhoven
  Groen in het straatbeeld en gezondheid: het belang van kwaliteit naast kwantiteit. Sjerp de Vries, Universiteit van Wageningen
  Terugblik seminar groene gezonde wijk
  Terugblik seminar groene gezonde wijk (https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/20171109_terugblik%20seminar%20groene%20gezonde%20wijk) (Opent een nieuw venster)

  Tada
  Tada (https://tada.city/) (Opent een nieuw venster)

  (Open) data in de digitale stad.

  De eik als ark van Noach
  De eik als ark van Noach (https://almerenatuur.wordpress.com/2015/06/01/de-eik-als-ark-van-noach/) (Opent een nieuw venster)

  De rijke dierenwereld op een zomereik.

  Historische luchtfoto's Flevoland
  Historische luchtfoto's Flevoland (http://historische-luchtfoto.flevoland.nl) (Opent een nieuw venster)

  "Oude" luchtfoto's tonen grond en bebouwing

  Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand
  Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand (https://www.natura2000.vlaanderen.be/habitattype/oude-eiken-berkenbossen-op-zeer-voedselarm-zand) (Opent een nieuw venster)

  Groei van eiken op dekzanden en stuifzanden in Vlaanderen

  Omgevingsrapportage Flevoland
  Omgevingsrapportage Flevoland (https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/) (Opent een nieuw venster)

  Rapportages over grondgebruik, grondvervuiling e.d.

  — 20 artikelen per pagina
  Toont 9 resultaten.